Ocena brak

Definicja public relations

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Jednym z ważnych celów marketingowych jakie stawia sobie przedsiębiorstwo jest zbudowanie pozytywnego obrazu, inaczej wizerunku firmy. W warunkach ros-nącej konkurencji, przedsiębiorstwa chcąc aktywnie istnieć na rynku, muszą budo-wać i chronić swoje dobre imię. Pozytywny wizerunek firmy na rynku to wielkieprawdopodobieństwo sukcesu. Firma ciesząca się zaufaniem i dobrą opinią nietylko wśród nabywców, będzie sprzedawała więcej wyrobów niż firma nieznana.Brak dbałości o dobrą reputację może spowodować, że nawet stali klienci i kontrahenci odwrócą się od firmy i skorzystają z usług konkurencji. Stąd tak istotne jest kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

Podstawą pozytywnego wizerunku firmy jest jej „dobre zachowanie". Składa sięna nie: utrzymanie stałej wysokiej jakości produktów; ciągłe udoskonalenia i innowacje; zapewnienie satysfakcjonujących produktów za rozsądną cenę, uczciwe kontakty z klientami; natychmiastowe i uprzejme rozpatrywanie reklamacji; wyszkolony, wykwalifikowany i dobrze motywowany personel; jednolita identyfikacja firmy; utrzymywanie poprawnych kontaktów z lokalnymi społecznościami, władzami, dbanie o środowisko naturalne. Zaniedbanie choćby jednego z tych elementów może doprowadzić do ukształtowania negatywnego wizerunku i osłabienia pozycjifirmy na rynku.

Tworzenie wizerunku i wyróżniającej tożsamości firmy z uwzględnieniem wszystkich tych czynników jest właśnie zadaniem public relations. Najpełniej i najbardziej klarownie objaśnia istotę public relations następująca definicja:

Public relations (PR) to:świadome,

zaplanowane i długotrwałe,pielęgnowanie stosunków,

jakiejkolwiek organizacji (firmy, instytucji, urzędu),z jej otoczeniem zwanym publicznością,które ma doprowadzić do:

  • wzbudzenia zainteresowania,

  • pozytywnego nastawienia i

  • pozyskania zaufania otoczenia oraz

  • zbudowania korzystnego wizerunku organizacji.

Należy pamiętać, że public relations to inwestycja w przyszłość. PR nie przynosi natychmiastowych zysków, nie służy bezpośrednio zwiększaniu sprzedaży i poprawie wyników ekonomicznych w krótkim okresie. Działania z zakresu PR pośrednio przyczyniają się do podwyższenia obrotów firmy poprzez poprawę stosunków z otoczeniem.

Podobne prace

Do góry