Ocena brak

Definicja przestępstwa

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Przestępstwo to zawiniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. KK dzieli przestępstwa m.in. na zbrodnie i występki (ze względu na wysokość zagrożenia karą) oraz na przestępstwa umyślne i nieumyślne (ze względu na rodzaj winy sprawcy), a także na przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, na wniosek pokrzywdzonego lub z oskarżenia prywatnego.

Odrębnym podziałem przestępstw jest ich systematyka ze względu na przedmiot ochrony, np. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, obyczajności, czci i nietykalności cielesnej, wolności sumienia i wyznania, przeciwko mieniu. Wg prawa polskiego przestępstwa nie stanowi czyn, którego społeczne niebezpieczeństwo jest znikome. W przestępstwie ważny jest zamiar jego popełnienia oraz skutek (czyli samo przestępstwo). Można je popełnić samodzielnie bądź przy pomocy dwu lub więcej sprawców (wtedy mamy do czynienia ze współsprawstwem). Generalnie formy popełnienia przestępstwa dzielimy na 2 grupy: formy stadialne i formy zjawiskowe.

Podobne prace

Do góry