Ocena brak

Definicja kultura / cywilizacja

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Kultura – całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywany z pokolenia na pokolenie; jest to wszystko co się wytworzyło i się wytwarza.

Części składowe kultury:

Kultura materialna - termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka - zarówno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe. Do kultury materialnej zalicza się również sposoby wytwarzania przedmiotów np. technologia produkcji stali, sposoby uprawy roślin i hodowli zwierząt itp. Kultura duchowa - termin określający ogół osiągnięć ludzi w dziedzinie nauki, sztuki, religii, moralności, obyczajów i tradycji. Kultura duchowa to także dzieła sztuki, a także przechowywanie wiedzy o przeszłości.

Cywilizacja - poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego, nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się.

Różnice pomiędzy kulturą i cywilizacją:

- cywilizacja pojawia się na pewnym etapie rozwoju społecznego

- nie każda kultura jest cywilizacją

- różnice wynikają z odmiennych źródeł prawa

- cywilizacja jest metodą struktury życia zbiorowego

Podobne prace

Do góry