Ocena brak

Definicja konstytucji

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstytucja jest to:

- akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie prawnym danego państwa;

- akt określający podstawowe zasady ustroju państwa, regulujący ustrój naczelnych organów (władz) państwa, zakres ich kompetencji i wzajemne relacje oraz formułujący podstawowe prawa, wolności i obowiązki jednostki,

- akt uchwalany i zmieniany w szczególnej procedurze, „trudniejszej” niż procedura uchwalania czy zmieniania ustaw zwykłych,

- definicja z wykładu: ustawa zasadnicza regulująca podstawy ustroju państwa i uchwalana w szczególnym trybie.

Podobne prace

Do góry