Ocena brak

Definicja controllingu

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.09.2011

Charakterystyka

Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo, skoordynowany i zintegrowany, wspierany komputerowo system wspomagania w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez koordynacje planowania (ustalania celów przedsiębiorstwa), kontroli (porównania stanu faktycznego z zamierzeniami; analiza odchyleń) oraz kierowania (przeprowadzenia działań korygujących). W krótkim okresie controlling przybiera postać zysku, zaś w okresie długim przedstawia się on jako pewność istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa.


Controlling bywa też definiowany jako nowa funkcja zarządzania, a dokładniej jako ?międzyfunkcja? - łączy ona w sobie elementy planowania, dyspozycji, kontroli, analizy i zasilania w informacje. Utożsamia się go również z advocatus diaboli. W tym znaczeniu controlling ma na celu pobudzenie kadry kierowniczej do twórczego niepokoju, po to, aby sprowokować ją i tym samym pomóc jej w podejmowaniu lepszych, wielopłaszczyznowych decyzji.Zadania controllingu

  • wyszukiwanie i rozpoznanie celów strategicznych i operatywnych, pomaga w ich formułowaniu, nadzoruje ich realizacje i skutki.
  • wyszukiwanie i rozpoznanie właściwiej drogi na przyszłość.
  • wyszukiwanie i rozpoznanie wąskich gardeł.
  • wprowadzenie miarodajnej kalkulacji kosztów i wydajności.
  • tworzenie wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej.
  • tworzenie i ciągła aktualizacja struktury systemu planowania finansowego.
  • stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego ( bieżąca kontrola i porównywanie zaplanowanych celów z faktycznie osiągniętymi wynikami).
  • rozwiązywanie wysoce skomplikowanych wzajemnych związków między przedsiębiorstwem a otoczeniem.
  • umożliwia stworzenie normy (imperatywu), która skłoni kadrę kierowniczą jak i ich bezpośrednich wykonawców do postępowania zgodnie racjonalnością ekonomiczną i interesem przedsiębiorstwa.
  • pozwala na wybór najbardziej optymalnej metody i techniki do wykonywania nowych zadań i analiz oraz stworzenie nowych metod badawczych (np. "systemy wczesnego ostrzegania").

Cele controllingu

Podobne prace

Do góry