Ocena brak

Definicja administracji i administracji publicznej

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku zewnętrznym i wewnętrznym.

Cechy:

- inicjatorski charakter jej działania

- konkretność sytuacji rozwiązywanych przez administrację

- działalność ta jest ukierunkowana na interes publiczny

W systemie administracji publicznej można wyróżnić dwie części:

- strukturę administracji państwowej rządowej (zcentralizowana).

- strukturę administracji samorządowej (zdecentralizowana)

Administracja jest zjawiskiem społecznym; podmiotem administracji jest współżycie społeczne. Zajmuje się prawami wspólnoty i członkami tej wspólnoty z faktu tego wynika ukierunkowanie administracji na interes publiczny.

Administrację cechuje aktywność, inicjacja i działalność ukierunkowana na przyszłość. Cecha ta występuje wyraźnie, gdy administracja wykonuje ustawy. To, co ustawodawca określa generalnie i abstrakcyjnie administracja ma przekształcić w rzeczywistość.

Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć. Ta cecha odróżnia administrację od ustawodawstwa, które ukierunkowane jest na wydawanie generalnych, abstrakcyjnych uregulowań przez to obejmuje wielość przypadków.

Administracja publiczna wyróżnia się szeregiem cech kształtujących jej ogólne pojecie i charakteryzujące jej miejsce \v ramach organizacji państwa. Można tu wskazać na następujące cechy:

  1. Administracja działa w imieniu i na rachunek państwa.

  2. Administracja ma charakter polityczny, co nie oznacza, że aparat administracji ma być polityczny.

  3. Administracja działa na podstawie prawa i w tych granicach, jakie prawo dla niej przewiduje.

  4. Celem działalności administracji nie jest osiąganie zysku.

  5. Administracja jest organizacją o charakterze jednolitym i ogólnym. Jej działania odnoszą się, zatem w równym stopniu do wszystkich obywateli lub innych podmiotów.

  6. Administracja ma charakter monopolistyczny

  7. Administracja ma w zasadzie charakter bezosobowy w ramach jej struktur działają organy nie zaś pełniące ich funkcje jednostki czy osoby lub ich grupy.

  8. Administracja ma charakter władczy.

  9. Administracja zorganizowana jest i działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania ( podporządkowanie hierarchiczne) → Służbowe oraz osobowe.

  10. Administracja opiera się w swym działaniu z zawodowego i fachowego personelu urzędniczego.

Podobne prace

Do góry