Ocena brak

Deficyt sektora finansów publicznych

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Deficytem sektora finansów publicznych nazywa się ujemną różnicę między dochodami publicznymi (powiększonymi o zagraniczne środki finansowe nie podlegające zwrotowi) a wydatkami publicznymi, ustaloną dla okresu rozliczeniowego.

Natomiast dodatnia różnica, o której mowa wyżej nazywana jest nadwyżką sektora finansów publicznych.

Podobne prace

Do góry