Ocena brak

Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania

Autor /Ashlyn Dodano /14.04.2011

 

Jednym ze sposobów finansowania deficytu budżetowego jest pożyczanie pieniędzy od innych podmiotów gospod. , odbywa się to przede wszystkim na drodze sprzedaży rządowych pap. wartościowych, głównie w postaci obligacji. Oznacza to jednak, że rząd ogranicz środki finansowe pozostawiając do dyspozycji innych podm. gospod. Pociąga to za sobą ograniczenie możliwości inwestycyjnych sektora prywatnego. Taki sposób finansowania deficytu odgrywa duża rolę w warunkach przegrzania koniunktury gospodarczej gdyż ściągając nadmiar pieniądza z rynku państwo neutralizuje zjawiska inflacyjne. Odwrotnie jest wówczas gdy państwo chce ożywić gospodarkę. Drugi zasadniczy sposób polega na pożyczaniu pieniędzy od banku centralnego, często wiąże się to z dodrukowywaniem pieniędzy. Zasadnicza różnica między pierwszą a druga formą finansowania deficytu polega na tym, że w 1 przypadku ilość pieniądza w gospodarce nie ulega zmianie. W 2 przypadku rząd przyczynia się do wzrostu ilości pieniądza. Zaletą omawianej formy jest to, że rząd nie musi limitować swoich wydatków, zatem może wykorzystywać je do finansowania gospodarki nie licząc się z wpływami podatkowymi. Pożyczając pieniądze z banku centralnego rząd nie ogranicza również możliwości inwestycyjnych innych podmiotów gosp. Wadą natomiast jest to , że zwiększając ilość pieniądza w gospodarce rząd może przyczynić się do pobudzenia inflacji.

Podobne prace

Do góry