Ocena brak

Deficyt budżetowy

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami.

 

Rodzaje deficytu budżetowego:

- rzeczywisty – to taki, jaki faktycznie wynika z porównania dochodów bieżących i ,

wydatków bieżących;

  • strukturalny – występuje w sytuacji gdy nie istnieje bezrobocie, jest to deficyt potencjalny-gdyby wszyscy mieli pracę;

  • cykliczny – to deficyt rzeczywisty-deficyt strukturalny, uważa się iż powstał on na skutek wahań w gospodarce

  • ekonomiczny – deficyt sektora finansów publicznych powiększony o rekompensaty dla emerytów, rencistów a pomniejszający o transfery rządowe do funduszy emerytalnych.

 

Pokrywanie deficytu budżetowego:

  1. nadwyżki z lat poprzednich

  2. pożyczki i kredyty

  3. kredyty w banku centralnym

  4. przychody z prywatyzacji (Polska)

 

Państwo sprzedaje papiery wartościowe. Za wyemitowane pap. wartościowe państwo otrzymuje od ich nabywcy banku centralnego pieniądz gotówkowy, który przeznacza na pokrycie deficytu. Z kolei bank centralny sprzedaje te walory na rynku pap. wartościowych wykorzystując operacje otwartego rynku. W Polsce ten sposób finansowania deficytu odbywa się przede wszystkim poprzez emisję obligacji i bonów skarbowych. Dokonuje je imieniu Skarbu Państwa Minister Finansów.

Podobne prace

Do góry