Ocena brak

Decyzje zapadające w postępowaniu odwoławczym

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której :

1.utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję

2.uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka, co do istoty sprawy,

3.umarza postępowanie odwoławcze

Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę, organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Podobne prace

Do góry