Ocena brak

Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

Autor /szaman Dodano /30.03.2011

Zgodnie z teorią systemów informacyjnych, cele systemu określane są podzbiorem informacji mających znaczenie dla uzyskania prawidłowego wyniku decyzji. System informacji rynkowej jest zatem zbiorem informacji, których treść,strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości podmiotów rynkowych. Konstruując system informacji rynkowej firma musi uwzględnić fakt, żeprocesy decyzyjne są pierwotne i do nich dostosowane są procesy informacyjne.Wszelkie badania (rynkowe, marketingowe) prowadzone przez współczesne fir-my muszą być podporządkowane modelom decyzyjnym tych firm.

Na procesy informacyjne ma też wpływ typ decyzji i związane z nimi specyficzne potrzeby informacyjne. B. Schoner i K. Uhl3 wyróżniają trzy typy decyzji:

  • decyzje czynności operacyjnych, które stanowią część codziennych operacji organizacji,

  • decyzje kontroli kierowania, które w dużym stopniu są skierowane na ciągłą kontrolę alternatywnego wykorzystania zasobów organizacji,

  • decyzje planowania strategicznego, które są skierowane na rozwijanie celów i zadań marketingowych oraz kierowanie środków marketingowych.

Podobne prace

Do góry