Ocena brak

DECYZJA O ZABEZPIECZENIU (trwałość decyzji o zabezpieczeniu)

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 33§4 ordynacji: w toku postępowania lub kontroli podatkowej, organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w drodze decyzji o zabezpieczeniu:

  1. Przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji nazywanej ustalającą

  2. Przybliżoną kwotę zob. podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu, jeżeli zabezpieczenie następuje przed wydaniem decyzji nazywanej określającą.

Podobne prace

Do góry