Ocena brak

Decentralizacja (wady i zalety)

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

Zalety:

-zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej,

-lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji,

-większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i lepszego poznania wad i ich źródeł,

-mniejsze obciążenie pionowego przepływu informacji,

-zwiększenie poczucia odpowiedzialności związane z gotowością jej ponoszenia dzięki lepszemu poznaniu całokształtu podejmowanych rozstrzygnięć,

-zwiększenia potencjału wprowadzania nowości.  

Wady: W przypadku braku instytucji nadzoru daje zbyt dużą swobodę działania a zasada praworządności wymaga jednolitego stosowania prawa w całym państwie.

Podobne prace

Do góry