Ocena brak

Decentralizacja

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Proces przekazywania uprawnień ze szczebla centralnego na szczeble niższe, a także sposób organizacji i wykonywania władztwa administracyjnego państwa, w którym org. Działające na szczeblu nie pozostają w stosunku hierarchicznej podrzędności do organów szczebla wyższego.

ZALETY DECENTRALIZACJI:

  1. zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej

  2. lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym w skutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji

  3. większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i lepszego poznania wad i ich źródeł

  4. mniejsze obciążenie pionowego przepływu informacji

  5. zwiększenie poczucia odpowiedzialności związane z gotowością jej ponoszenia dzięki lepszemu poznaniu całokształtu podejmowanych rozstrzygnięć

  6. zwiększenie potencjału wprowadzania nowości.

Podobne prace

Do góry