Ocena brak

Dawne znaczenia terminu polityka

Autor /Mirek Dodano /15.06.2011

Politykatermin wywodzi się ze starożytnego polis. Dawniej termin polityka oznaczał więcej niż obecnie.

A) Wyodrębnienie i neutralizacja dawnych znaczeń. Początek XIX w. (1805 r.) – 4 znaczenia polityki

  1. nauka jak rządzić RP, jak zachować kulturę i tradycję

  2. nauka poznawania praw i państwa

  3. środki do wykonania zamysłów

  4. grzeczność, manierność obyczajów

Chmielowski wyrzucał 4) poza nawias polityki.

Na początku XX w. w słowniku pozostały 3 znaczenia polityki

  1. sztuka rządzenia państwem, utrzymywania stosunków z innymi państwami

  2. ……………..?

  3. Zasada, system, taktyka

Polityka nie jest nauką. Wiek XX przyniósł to rozstrzygnięcie. Kiedy NoP -> Politologię

Wyrzucenie „nauki” oraz grzeczności i manierności z definicji polityki.

Podobne prace

Do góry