Ocena brak

David Hume (1711 - 1776) - Ontologia

Autor /James Dodano /13.07.2011

Punktem  wyjścia jego rozważań filozoficznych było wyrzucenie z ontologii tego wszystkiego, co nie jest umysłowi bezpośrednio dostępne. Nie pytał, czy rzeczy istnieją, lecz czy mamy rację, gdy twierdzimy,  że istnieją. Rozwijając taką filozofię, mógł jedynie stwierdzić, że świat jest zespołem postrzeżeń. Nic poza tym nie istnieje. Nie ma nic takiego, co określamy pojęciem „substancji”. Są tylko postrzeżenia. Pisał: „gdy wnikam dokładniej w to, co nazywamy <>, to trafiam zawsze tylko na takie, czy inne szczegółowe postrzeżenia i nie obserwuję nigdy nic innego jak tylko postrzeżenia”.   

Wyróżniał dwa rodzaje postrzeżeń: pierwotne, zwane wrażeniami oraz pochodne, określone ideami. Wrażenia są pierwowzorami, idea zestawieniem wrażeń wytwarzanych przez umysł. Wrażenia pozwalają poznać rzeczywistość, są sprawdzianem idei, które powstają według zasad kojarzenia:

1) przez podobieństwo;

2) czasowej i przestrzennej styczności;

3) związku przyczynowego.  

Podobne prace

Do góry