Ocena brak

David Easton (Iston) (amerykański politolog) zaproponował definicję systemu politycznego

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Zaproponował definicję systemu politycznego.Uznał on, że opisywanie systemu politycznego tylko instytucjami i normami prawnymi jest tylko fragmentem pewnej rzeczywistości. Trzeba dołożyć do tej definicji co najmniej dwa elementy. Trzeba brać pod uwagę masowe zachowania ludzi zakorzenione w tradycji. Trzeba analizować te organizacje i te instytucje, które wprawdzie nie są wynikiem nakazu prawnego, ale które odgrywają w życiu bardzo ważne role, np. partie polityczne.

Elementy systemu politycznego:

a) instytucje;

b) normy prawne;

c) masowe zachowania ludzi.

Podobne prace

Do góry