Ocena brak

Data wszczęcia postępowania administracyjnego

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Przy żądaniu strony datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do organu administracji publicznej. Kpa nie precyzuje daty przy wszczęciu z urzędu, uznaje się, że liczy się to od podjęcia pierwszej czynności procesowej np. zawiadomienia stron.

Podobne prace

Do góry