Ocena brak

Darowizna - pojęcie

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

    Darowizna (donatio) było to przekazanie prawa własności rzeczy drugiej osobie. Rozróżniano darowiznę między małżonkami (donatio inter virum et uxorem), prawnie zakazaną i nieważną, ulegającą od III wieku n.e. konwalidacji po śmierci darczyńcy, darowiznę przedmałżeńską (donatio ante nuptias) oraz "darowiznę z powodu małżeństwa" (donatio propter nuptias), dozwoloną od czasów Justyniana I.

Podobne prace

Do góry