Ocena brak

DANINA DIECEZJALNA

Autor /Irydion Dodano /06.08.2012

Świadczenie pieniężne obciążające poszczególne kościoły (fabryka kościoła), beneficja kośc., duchowieństwo i wiernych danej diecezji, składane bpowi na potrzeby kultu rel., utrzymanie urzędów kurialnych, na dzieła apostolatu oraz dzieła miłosierdzia i in. cele związane z działalnością Kościoła; stanowi wyraz jedności z bpem i diec. wspólnotą.

D.d. ma różne postacie: -> katedra tyk, składany bpowi jako wyraz jedności z nim, ->- subsidium charitativum, składane na szczególne i nadzwyczajne cele Kościoła lokalnego, -> seminari-sticum, będące jedynym stałym podatkiem kośc, nakładane na utrzymanie seminarium duchownego, -» pensja kościelna, obciążająca czasowo beneficiata, przeznaczona przez bpa ord. na utrzymanie duchownych, oraz tzw. czynsz pierwotny (census antiquus), nakładany na kościoły, beneficja i in. instytuty kośc. podległe bpowi i przeznaczony na diec. potrzeby, ustanowiony W akcie fundacji lub konsekracji; jego podstawą nie mogą być stypendia mszalne (kan. 1306).

 

G. Vromant, De bonis Ecclesiae łemporalibus, P 1927, 19533; M. Lalmant, DDC II 1436-1440; Cappello IC II 495-497, 554-556; R. Naz, DDC VII 1100--1101, 1349-1350; A. Mauro, De Ecclesiae trlbutorum ture In vigenti disciplina, R 1966; F. Pasternak, Urzędy i beneficja kościelne, majątek kościelny, Wwa 1970, 168, 246-251.

Podobne prace

Do góry