Ocena brak

Dane określające atrakcyjność turystyczną danego obszaru

Autor /Cyprian Dodano /23.09.2011

Atrakcyjność wyznaczamy metodą bonitacji. Bierzemy pod uwagę 3 elementy wpływające na atrakcyjność turystyczną terenu:

. roślinność

. wody powierzchniowe

. rzeźba terenu.

Pod uwagę braliśmy pole podstawowe o boku 3 cm i ustalamy następującą punktację dla danych elementów:

1. Skala oceny atrakcyjności terenu pod względem:

a) lesistości i jeziorności

Powierzchnia w % Punkty lasu Punkty wody

0 - 25 % 2 4

25,1 - 50 % 4 8

50,1 - 75 % 6 12

> 75,1 % 8 16

b) rzeźby terenu - metoda wysokości względnej

Wysokość względna w m2 Pkt.

0 - 5,0 1

5,1 - 10,0 2

10,1 - 15,0 3

> 15,1 4

Wyznaczniki atrakcyjności przedział od 7 - 22 pkt.

Bonitacja w pkt kolor

7 - 10 Żółty

11 - 14 Czerwony

15 - 18 Zielony

19 - 22 Niebieski

Podobne prace

Do góry