Ocena brak

DAN

Autor /Irydion Dodano /06.08.2012

(hebr. sędzia), Imię 5 syna Jakuba patriarchy (Rdz 30, 1-6) oraz nazwa jednego z pokoleń izr. i ich głównego miasta.

Pokolenie Danitów po podziale Kanaanu zajmowało terytorium w środk. Judei (Joz 19,40-46), a w okresie sędziów wyemigrowało na pn., osiedlając się w zdobytym na Kananejczykach okręgu miasta Lais, odtąd nazwanym D. (Joz 19,47); tutaj Da-nici założyli sanktuarium (Sdz 18), które stało się przedmiotem ataków i potępienia ze względu na separatystyczny charakter i kult bałwochwalczy.

Po podziale państwa (929) król Jeroboam I urządził tu ośrodek kultu z -» cielcem złotym jako wizerunkiem Jahwe, przeznaczony dla pn. pokoleń izr., by je odciągnąć od Jerozolimy (1 Kri 12,29; por. Am 8,14); wg późniejszych dociekań judaistycznych z pokolenia D. miał wyjść duch upadku (TestDan 5,6; być może dlatego opuszczone w Ap 7,4-8); wg Ireneusza z Lyonu (Adv. haer. V 30,2) z tego pokolenia nadejdzie -> antychryst.

 

A. Fernandez, El santuario de D., w: Miscellanea biblica, R 1930, 117-144; B. Mazar, 77ie Cities of the Territory of D., IEJ 10(1960) 65-77; HJ. Zobel, Stammesspruch und Geschichte, B 1965, 88-97; A. van den Born, H. Haag, BL 308; B. Halpern, Lentie Participation in the Reform Cult of Jeroboam I, JBL 95 (1976) 31-42.

Podobne prace

Do góry