Ocena brak

DAM BUSTERS (Niszczyciele tam) - eskadra

Autor /diabel Dodano /22.02.2011

Nazwa nadana 617 eskadrze *RAF utworzonej w marcu 1943 r. z zada­niem niszczenia zapór na rzekach w Zagłębiu Ruhry w Niemczech. Najważniejszymi obiektami były zapory Móhne i Sorpe, których zbiorniki zaopatrywały w wodę większość miast i zakładów prze­mysłowych, oraz Eder, utrzymująca odpowiedni dla żeglugi poziom wody na rzece Wezerze i kanale Mitteland.

Nalot w nocy z 16 na 17 maja 1943 r. przeprowadziło 19 bombowców dowodzonych przez Guya Gibsona. Uzbrojono je w no­we bomby wynalezione przez Barnesa *Wallisa, które zrzucone z wysokości 18 m, odbijały się od wody i mogły „przeskakiwać" nad sieciami chroniącymi tamy przed torpedami lotniczymi, a następnie przy koronie zapory tonęły i zapal­nik hydrostatyczny powodował eksplozję na pewnej głębokości, gdzie zapora była najbardziej wraż­liwa na uszkodzenia. W wyniku nalotu zapory Móhne i Eder zosta­ły przerwane, co spowodowało wiele ofiar wśród ludności cywilnej w miastach zalanych przez wody sztucznych jezior. Nie udało się na­tomiast zniszczyć zapory Sorpe. Do października tamy naprawiono, straty gospodarcze zaś nie były du­że.

W akcji eskadra straciła 8 sa­molotów. Nigdy potem nie dokony­wano nalotów na tamy, zaś eskadra używana była do precyzyjnych ata­ków, w czasie których zrzucano bomby *Tallboy, m.in. na niemiec­ki pancernik *Tirpitz.

Podobne prace

Do góry