Ocena brak

Czyny niedozwolone

Autor /barbara Dodano /26.03.2011

 

Czyny niedozwolone:

  1. Zawinione działanie człowieka

  2. Inne zachowanie ludzi (np. sprzedaż rzeczy cudzej lub niebezpiecznej)

  3. Inny sytuacje niezależne

Art. 415 KC – kto ze swojej winy wyrządził komuś krzywdę jest zobowiązany do jej naprawienia.

Art. 416 KC – osoba prawda jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy organu.

Mamy tu do czynienia, kiedy strony nie łączył żaden stosunek obligacyjny. Należy poszukiwać osobę, która ponosi odpowiedzialność deliktową. W obrocie cywilnoprawnym odpowiedzialność deliktowa występuje rzadziej niż kontraktowa.

Odpowiedzialność deliktowa dzieli się na:

  1. Odpowiedzialność za własne czyny (art. 415 KC) – przepis zasadniczy, dotyczy każdego człowieka i działania jak i zaniechania, np. czynności prawne

  2. Odpowiedzialność za cudze czyny (art. 430 KC)

Kodek Cywilny nie definiuje pojęcia winy (dotyczy odpowiedzialności deliktowej). Karny – tak. Bezprawność to pojęcie zasadniczo zgodne z odpowiedzialnością deliktową.

Obrona konieczna – kto działa w obronie koniecznej odpierając bezpośrednio bezprawny zamach na jakikolwiek dobro własne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną napastnikowi.

Art. 423 KC dotyczy wyłączenia bezprawności (pociąga za sobą wyłącznie odpowiedzialności deliktowej) – musi być stan wyższej konieczności, inaczej mówiąc nie ma bezprawności w przypadku obrony koniecznej w jej graniach i w stanie wyższej konieczności

Podobne prace

Do góry