Ocena brak

CZYNNOŚCI ZARZĄDCZE WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ INWESTUJĄCĄ VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Czynności zarządcze wykonywane przez spółkę inwestującą Venture Capital można przyporządkować trzem fazom:

  • fazie wstępnej, obejmującej okres przed wejściem przez fundusz z udziałami do przedsiębiorstwa

  • fazie zaangażowania kapitałowego

  • fazie dezinwestycja

 

Przebieg procesu inwestowania obejmuje pięć faz:

  • akwizycję kapitału

  • poszukiwanie i analizę potencjalnych projektów innowacyjnych

  • inwestowanie

  • udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  • dezinwestycję

 

W fazie akwizycji fundusz Venture Capital gromadzi kapitał od inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

W drugiej fazie spółki zarządzające Venture Capital albo pasywnie oczekują na przedsiębiorców poszukujących kapitału własnego albo też aktywnie prezentują rynek i biorą udział w zakładaniu przedsiębiorstw.

Inwestowanie kapitału przebiega równolegle do fazy poprzedniej. Spółka zarządzająca określa wysokość i rodzaj wnoszonych udziałów i przeprowadza negocjacje odnośnie ich charakteru zakończone podpisaniem umowy.

Po zaangażowaniu kapitału spółka zarządzająca funduszu rozpoczyna na jego rzecz działalność doradczą.

Ostatni etap związany jest z przygotowaniem i przeprowadzeniem dezinwestycji. Przedsiębiorstwa udziałowe są przekształcane w spółki akcyjne i udziały zostają sprzedane na giełdzie lub innemu inwestorowi, który chce przejąć innowacyjne przedsiębiorstwo, aby korzystać z jego technologii.

Zakończenie sprzedaży udziałów i przekazanie osiągniętych zysków inwestorom Venture Capital oznacza likwidację funduszu.

Podobne prace

Do góry