Ocena brak

Czynności prawne, pojęcie czynności prawnych

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Jest to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne.

1. czynność prawna jest stanem faktyczny, który musi być w całości zrealizowany, a żeby czynność prawna wywołała skutki prawne

2. koniecznym elementem, każdej czynności prawnej jest co najmniej 1 oświadczenie woli

3. poza oświadczeniem woli, w skład czynności prawnej wchodzą niekiedy jeszcze inne elementy np. wydanie rzeczy, wpis do księgi wieczystej

4. czynność prawna wywołuje skutki prawne, objęte zamiarem podmiotu o ile mieszczą się one w ramach określonych w kodeksie, wywołuje również skutki wynikające z ustawy z zasad współżycia społecznego oraz z ustalonych zwyczajów

Podobne prace

Do góry