Ocena brak

Czynności prawne, które składają się na stosunek cywilno prawny

Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011

Czynnością prawną są wszelkie czynności, działania, zachowania osoby fizycznej lub prawnej, które zmierzają do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilno prawnego poprzez złożenie oświadczenia woli.

Najważniejsze wśród czynności prawnych są umowy.

Umowa to zgodne oświadczenia woli złożone przez strony.

Na treść umowy składa się:

  1. Treść oświadczenia woli złożonego przez strony

  2. Skutki wynikające z ustawy dla danego typu czynności prawnych

  3. Skutki wynikające z zasad współżycia społecznego

  4. Sutki wynikające z ustalonych zwyczajów

Do góry