Ocena brak

Czynności prawne i inne działania

Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011

1) Czynności prawne- ich celem jest wywołanie określonego skutku prawnego. Wyróżniamy:

a) administracyjnoprawne- gdy adm. działa władczo- regulowane przez prawo administracyjne;

b) prawa cywilnego- gdy adm. nie działa władczo- regulowane przez prawo cywilne.

2) Inne działania adm. publicznej nie będące czynnościami prawnymi- skutek prawny występuje tylko czasem ale nie jest to bezpośrednim celem takiego działania.

Zaliczmy do nich:

a) działania społeczno-organizatorskie- np. organizowanie akcji społecznych nie popartych przymusem państwowym,

b) działania materialno-techniczne (faktyczne)- np. prowadzenie różnych rejestrów, ewidencji, kartotek oraz na zewnątrz urzędu, np. utrzymywanie czystości na ulicach,

c) „zwykłe” poświadczenia- nie tworzą, nie zmieniają i nie znoszą stosunków prawnych. Ich znaczenie polega na tym, że służy im szczególna moc dowodowa.

Podobne prace

Do góry