Ocena brak

Czynności poprzedzające zawarcie umowy kredytowej

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Przed podpisaniem umowy kredytowej, kredytobiorca składa wniosek o przyznanie kredytu. Wniosek powinien zawierać wszystkie podstawowe elementy przyszłej umowy np. imię i nazwisko, suma kredytu itp. Do wniosku dołącza się dokumenty np. informacja o dochodach, o płaceniu podatków i innych obowiązkowych płatności, propozycje prawnego zabezpieczenia kredytu. Wniosek rozpatruje inspektor kredytowy.

Bank sprawdza autentyczność złożonych dokumentów i bada zdolność kredytową zainteresowanego kredytem klienta.

Podobne prace

Do góry