Ocena brak

CZYNNOŚCI FAKTYCZNE

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

- zarówno w sferze zewnętrznej, jak i wewnętrznej wyróżniamy:

1. czynności społeczno-organizatorskie > nie stanowią źródła praw i obowiązków jednostki, nie ma przymusu, mogą zachęcać do działań wspólnych z administracją (nagradzanie) – czyn społeczny, wolontariat, honorowe krwiodawstwo, akcje propagandowe (np. uświadamianie o HIV, pneumokoki)

2. czynności materialno-techniczne > np. czynności biurowe jak prowadzenie ewidencji czy kartotek, budowa urządzeń publicznych, utrzymywanie czystości

 

-czynności władcze > istnieje możliwość stosowania przymusu w odniesieniu do jednostki, istnieje domniemanie prawidłowości działań administracji, jednostronność

+wydanie zaświadczenia – forma dokumentu urzędowego, poświadczenie wiedzy, a nie woli, np. legitymacja, prawo jazdy, wywołuje skutki prawne pośrednio, stwierdza okoliczności prawne (stan prawny), okoliczności faktyczne (stan faktyczny), odmowa wydania zaświadczenia – zażalenie

+ wezwania – organ może wezwać , dostarczenie wezwania – stawiennictwo obowiązkowe> określa: adresat, w jakiej sprawie, w jakim charakterze, w jakim celu, gdzie i kiedy; skuteczne – doręczone na 7 dni przed

+czynności egzekucyjne – przymuszenie do wykonania obowiązków administracyjno-prawnych

+czynności policyjne – czynności osób wykonujących zadania policyjne > policja

+czynności kontrolne - straże, inspekcje

 

@akt generalny

@akt indywidualny

 

-czynności niewładcze

+ protokół – potwierdza przebieg jakiegoś zdarzenia, np. oględzin, z rozprawy, z przesłuchania świadka, odebrania wyjaśnień; powinien zawierać oznaczenie – gdzie i kiedy, wszystkie osoby biorące udział, czy stawiły się osoby wezwane, musi odzwierciedlać przebieg całego zdarzenia, musi zostać przeczytany przez uczestników, potem podpisy, odnotowane wszystkie uwagi dot. protokołu, jeśli ktoś odmawia podpisania to dlaczego

+ prowadzenie ewidencji i rejestrów

  • gromadzi i utrwala wiedze

  • wywołuje skutek prawny – KRS > nabycie osobowości prawnej

  • wywołuje pośredni skutek prawny – wypis z rejestru > czyli zaświadczenie np. ewidencja gruntów, działalności gospodarczej, ewidencja ludności

Podobne prace

Do góry