Ocena brak

Czynność zastawek sercowych

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

W czasie skurczu komór  krew dopływa z żył do przedsionków i odpływa z komór do wielkich tętnic. W czasie rozkurczu komór (diastole) z wypełnionych przedsionków przepływająca krew do opróżnionych komór uciska na płatki zastawki przedsionkowo-komorowej i rozchyla je do boku; tworzą one otwarty lejek. W chwili skurczu komór kurczą się również mięśnie brodawkowate, przy czym płatki zastawki pod naporem krwi w komorze zbliżają się do siebie, szczelnie stykają się z sobą, zamykając ujścia przedsionkowo-komorowe; płatki przytrzymywane przez napięte struny ścięgniste nie mogą jednak być wypchnięte do przedsionków. W skurczu komór pod naporem krwi lejek przedsionkowo-komorowy zamyka się; krew więc sama sobie zagradza drogę do przedsionka. To częściowo bierne funkcjonowanie zastawki nie byłoby jednak możliwe bez czynnego udziału mięśni brodawkowatych będących na usługach aparatu napinającego.

W warunkach prawidłowych wolny brzeg płatków zastawki jest cienki, nie zgrubiały, jednak w zmianach chorobowych zdarzają się wyczuwalne, a nawet widoczne zgrubienia brzegów. Wywołać one mogą bliznowacenie i następnie kurczenie się płatków ; w-ówczas płatki nie mogą ściśle przylegać do siebie, zastawka nie może tworzyć szczelnej zapory i w skurczu komór krew cofa się do przedsionka (wada zastawki serca).

Podobne prace

Do góry