Ocena brak

CZYNNOŚĆ ŚLEDZIONY

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Głównym składnikiem śledziony jest tkanka siateczkowata i obficie w niej rozgałęziona sieć naczyniowa, zwłaszcza sieć zatok śledziony. Luźna budowa ścian zatok powoduje, że krew płynąca przez śledzionę kieruje się nie tylko korytem naczyń krwionośnych, lecz przesącza się również przez luźno zbudowane ściany zatok i przez tkankę siateczkowata miazgi czerwonej. Zarówno komórki pręcikowe zatok, jak i komórki siateczki oraz wolne makrofagi i monocyty wykazują aktywność żerną. W warunkach prawidłowych głównym zadaniem wszystkich tych elementów żernych jest niszczenie starzejących się czerwonych ciałek krwi. uwalnianie zawartej w nich hemoglobiny, dalszy chemiczny rozkład tego złożonego zw iązku białkowego i przekazywanie produktów tego rozkładu do krwi żyły śledzionowej i dalej do wątroby. Z produktów tych wątroba syntetyzuje barwnik żółciowy, bilirubinę (podobną czynność żerną w stosunku do czerwonych ciałek krwi spełniają niektóre inne komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego, jak na przykład komórki Browicza--Kupfera naczyń zatokowych wątroby). W miazdze czerwonej śledziony oprócz ciałek czerwonych ulega niszczeniu również i część ziarnistych białych ciałek krwi. Obok powyższej funkcji hematolitycznej śledziona spełnia jeszcze rolę limfopoezy. producenta limfocytów; wytwarza je tkanka lirnfatyczna miazgi białej — grudki limfatyczne śledzionowe. Tkanka siateczkowata śledziony produkuje poza tym ciała odpornościowe i w przypadkach zakażenia ustroju niszczy drobnoustroje. W niektórych chorobach zakaźnych śledziona pod wpływem bodźców- patologicznych, np. w zimnicy, powiększa się bardzo znacznie. W niektórych chorobach krwi śledziona może stać się ponownie narządem krwiotwórczym, podobnie jak w okresie płodowym.

W czasie gdy naczynia krwionośne śledziony ulegają rozszerzeniu, narząd ten powiększa się i staje się magazynem krwi. Tę rolę śledziona ludzka stosunkowo uboga w tkankę mięśniową gładką spełnia w stopniu niezbyt dużym w porównaniu do niektórych niższych ssaków? (np. konia czy kota).

Podobne prace

Do góry