Ocena brak

Czynność przełyku

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Mięśniówką podłużna i okrężna przełyku wykonują ostatnią, trzecią fazę łykania. Dwie pierwsze, tzw. akt policzkowo-gardłowy, niezależnie od położenia ciała przeprowadzają kęsy i płyny do górnej drugiej ćwierci przełyku, do okolicy, w której zmienia się rodzaj mięśniówki. Dalszy transport treści odbywa się w zależności od położenia ciała i od konsystencji pokarmów. W postawie pionowej płyny i miękkie kęsy bez udziału mięśni pod wpływem siły ciężkości przesuwają się od razu do dolnego zwężenia przełyku lub nawet do wpustu żołądka. Im bardziej postawa ciała odchyla się od pionu, np. w położeniu na plecach, im więc mniej działa siła ciężkości, tym silniej występują ruchy robaczkowe mięśniówki wzmagają się one w kierunku ku dołowi. Do transportowania kęsów bardziej twardych nawet w postawie pionowej konieczna jest pe rys tal tyka mięśni.

Poza ruchami robaczkowymi mięśniówką podłużna przełyku, szczególnie gruba, ma jeszcze specjalne znaczenie: powoduje ona podłużne napięcie przełyku. Możemy się o tym przekonać odcinając przełyk od żołądka; przełyk cofnąłby się wtedy do klatki piersiowej, gdyby nie był przytrzymany. Ten stan podłużnego napięcia przełyku jest jedną z przyczyn, że w obrębie klatki piersiowej światło przełyku jest otwarte, niezależnie od otaczającego ciśnienia. Mięśniówką przepony wytwarza dokoła rozworu przełykowego rodzaj zwieracza, tak że skurcze przepony zwężają otwór.

Podobne prace

Do góry