Ocena brak

Czynność migdałków

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Czynność migdałków w ustroju polega więc przede wszystkim na wytwarzaniu limfocytów. Do tego jednak znaczenie tych narządów nie ogranicza się. Pojawienie się t>owriem w grudkach limfatycznych ośrodków rozmnażania związane jest również, F zdaniem niektórych badaczy nawet wyłącznie (Hellmann), z reakcją grudki limfatycznej na bodźce, których dostarczają substancje trujące (toksyny) produkowane brzez bakterie gnieżdżące się w zatokach migdałków. Odczyny te w zależności od siły działania takiego bodźca mogą prowadzić albo tylko do rozplemu komórek ośrodka (limfocytów), albo i do przerastania fagocytujących komórek siateczki zrębu tkanki limfatycznej, albo nawet do ich obumierania. W obu ostatnich przypadkach z ośrodka znikają limfocyty, pojawiają się natomiast wolne makrofagi i obojętnochłonne leukocyty. Autorzy, którzy sądzą, że «ośrodki rozmnażania» są zawsze tylko morfologicznym obrazem odczynu tkanki limfatycznej na powyższe bodźce, nazywają te ośrodki ośrodkami reakcji. Przypisują oni migdałkom mniejszy lub większy udział w zwalczaniu wpływu drobnoustrojów na organizm bądź przez bezpośrednie niszczenie bakterii lub osłabienie ich żywotności, bądź przez wytwarzanie tzw. przeciwciał zwiększających odporność ustroju na szkodliwe działanie drobnoustrojów chorobotwórczych.

Podobne prace

Do góry