Ocena brak

Czynność mięśniówki żołądka

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

W trzonie żołądka pod wpływem napięcia mięśniówki (tzw. perystoliki) ściany żołądka pod małym ciśnieniem obejmują jego treść, tak że.nie stykają się z sobą i treść utrzymuje się w żołądku mimo siły ciężkości. W przypadkach niedostatecznej perystoliki treść opada ku kolanu żołądka. Do powyższej czynności perystoliczncj, która w trzonie żołądka odgrywa główną rolę, dochodzi drugi rodzaj Czynności, polegający na ruchach perystaltycznych (robaczkowych) mięśniówki (p. dalej). Ruchy robaczkowe rozpoczynają się mniej więcej w połowie długości trzonu. Występują one w postaci pierścieniowatych zwężeń i przesuwają się powoli w kierunku odźwiernika wytwarzając tzw. falę perystaltyczną. Na obrazie rentgenowskim widzimy równocześnie dwie lub trzy fale; więcej niż trzy fale równocześnie uważa się za objaw chorobowy są one zazwyczaj znacznie wyraźniejsze na krzywiźnic większej niż na mniejszej. Przepłynięcie fali od połowy trzonu aż do odźwiernika trwa 1 xj2 minuty. Co 15—30 sekund w tym samym miejscu zjawia się nowa fala. Na ogół fala perystaltyczna wpukla się nie głębiej niż na 1 y 1 cm i głębokość jej narasta w kierunku odźwiernika, osiągając maksimum w końcowym odcinku części odźwiernikowej, mniej więcej na szerokość 2 palców przed odźwiernikiem. To ostatnie najgłębsze picrścieniowate zwężenie wywołuje przejściowo pęcherz) kowate wypuklenic (jamę albo przedsionek, anlrum pylori) powyższego końcowego odcinka części odźwiernikowej, wyraźnie odgraniczone od odcinka bliższego (suleus intermedius). Kiedy odźwiernik otwiera się. skurcz przedsionka odźwiernika wstrzykuje jego treść do dwunastnicy. Ciśnienie przy odźwierniku jest około 7 razy większe niż na dnie żołądka i odpowiada ciśnieniu słupa wody wysokości 50 cm. Odźwiernik jest zamknięty do czasu aż kwaśna treść żołądka nie zostanie zneutralizowana w dwunastnicy. Skurcz odźwiernika jest więc regulowany odruchem chemicznym błony śluzowej dwunastnicy.

Włókna skośne biorą udział w ogólnej pracy mięśniówki żołądka; poza tym pogłębiają one wcięcie wpustowe (incisura car di ac a), które w postaci fałdu żołądkowego (plica cardiaca) wpukla się do wewnątrz i odgranicza wpust od żołądka. W przeciwieństwie do odźwiernika wpust nie ma zwieracza i jego opór pomimo opisanego urządzenia może być z łatwością przezwyciężony, jak np. przy odbijaniu. Przy wymiotach działa tłocznia brzuszna; działanie jej kieruję treść żołądka do miejsca zmniejszonego oporu jakim jest wpust.

Podobne prace

Do góry