Ocena brak

Czynność mieśniówki gładkiej

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Sposób rozmieszczenia obu tych różnych rodzajów mięśniówki uwarunkowany jest głównie tym, że mięśniówka gładka reaguje znacznie leniwiej niż poprzecznie prążkowana. Na przykład w ścianie mięśniowej żołądka żaby między bodźcem a skurczem upływa 1,5 do 10 sekund; skurcz powoli osiąga sw ój punkt szczytowy i następnie powoli opada (czas trwania skurczu wynosi do 2 minut). Natomiast w mięśniu prążkowanym łydki u żaby skurcz występuje prawie momentalnie i trwa bardzo krótko (0,1 sekundy). Ruchy mięśnia prążkowanego wymagają więc licznych krótkich bodźców. Dlatego też silne i szybkie ruchy, konieczne przy przyjmowaniu i rozdrabnianiu kęsów, wykonywane są przez mięśniówkę prążkowaną, podczas gdy stosunkowo długie przebywanie pożywienia w cewie żołądkowo-jclitowej, powolne poruszanie i przesuwanie treści zależy od mięśniówki gładkiej.

U niektórych ssaków mięśniówka prążkowana sięga aż do żołądka, u niektórych ryb kostnoszkieletowych nawet żołądek ma mięśniówkę prążkowaną, u innych - nawet całe jelito. Różnice te wywołane są przypuszczalnie różnym rodzajem pożywienia i sposobem przesuwania się miazgi pokarmowej.

Podobne prace

Do góry