Ocena brak

Czynność mięśni gardła

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Zwieracze o przebiegu włókien przeważnie poprzecznym kurcząc się zwężają gardło. Mają one jednak również włókna przebiegające skośnie ku górze i ku dołowi (szczególnie zwieracz środkowy i dolny); te włókna obu stron schodzą się na szwie pod kątem ostrym i na zasadzie równoległo boku sił działają również w kierunku podłużnym, skracając gardło. Zwieracze więc nic są wyłącznie zwieraczami, ale ró wnież dźwigaczami.

Dźwigacze gardła, mniej silne od zwieraczy, o przebiegu wyłącznie podłużnym skracają gardło, a przyczepiając się do czaszki jako punktu stałego unoszą je ku górze.

W układ zwieraczy gardła włączone są z przodu ruchome części szkieletowe szyi: kość gnykowa, chrząstka tarczowata i pierścieniowa ta. Trzewa szyi są pociągane ku dołowi siłą ciężkości, jak również napięciem tchawicy. Pociąganiu temu przeciwdziałają mięśnie gardła i mięśnie nadgnykowe. Kość gnykowa widziana z boku jest zawieszona jak huśtawka na taśmach mięśniowych. Taśmy tylne utworzone są przez włókna zwieracza środkowego i 111. rylcowo-gnykowego, przednie przez mięśnie przepony jamy ustnej (mm. bródkowo-gnykowy, żuchwowo-gnykowy, dwubrzuścowy). Te ostatnie dźwigają i poruszają również krtań. Z wiekiem taśmy mięśniowe wydłużają się, wskutek czego m. in. następuje zstępowanie trzew szyi. a wraz z tym wzrasta praca mięśni przy łykaniu.

Szczególne znaczenie ma zmiana kształtu jamy gardła pod wpływem pracy mięśni, ponieważ łączy się z tym skomplikowana czynfiość łykania. W ruchach kości gnykowej (wraz z krtanią) do przodu i ku górze jama gardła musi się powiększać. Gardło spłaszczone w kierunku przednio-tylnym zbliża się przypuszczalnie do przekroju kolistego. Pod tym względem wiadomości nasze są jednak zupełnie ogólnikowe: ruchy odbywają sie bowiem tak szybko, że ich dokładna analiza na ekranie rentgenowskim nie była dotychczas możliwa. W tych szybko przebiegających zjawiskach nie odbywają się przypuszczalnie ruchy robaczkowe, jak pierwotnie przypuszczano.

Podobne prace

Do góry