Ocena brak

Czynność kości

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Kościec określa kształt i wielkość ciała. Jest on zrębem budowy całego ustroju. Wiele kości służy za ochronę narządów, np. czaszka ochrania mózgowie, kręgirdzeń kręgowy, mostek i żebra do pewnego stopnia chronią serce i płuca. Inne kości są dostosowane do dźwigania masy ciała, np. kości udowe, które dźwigają ją w położeniu stojącym, przy chodzeniu, czy też w biegu. Poza tym kości te, jak znaczna większość wszystkich kości szkieletu, stanowią dźwignie i są istotnymi składnikami narządów ruchu. Kości łącząc się z sobą w I określony sposób są wprawiane w ruch przez narządy, którymi są mięśnie; na swych końcach zaopatrzone są w specjalne narządy — stawy, które umożliwiają ruchy tych kości i poszczególnych odcinków ciała. Tym samym cały układ narządów ruchu możemy podzielić na dwie części: część statyczną, składającą się z kości, więzadeł i stawów, części poruszanych, stanowiących więc bierne narządy ruchu, i część dynamiczną, składającą się z mięśni, części poruszających, które stanowią czynne narządy ruchu.

Poza tym czynność kości, ściślej mówiąc czynność specjalnej tkanki zwanej szpikiem, zawartej w kościach, polega m.in. na wytwarzaniu czerwonych krwinek, erytrocytów, pewnego rodzaju . białych krwinek, granulocytów i płytek krwi (trombocytów).

Podobne prace

Do góry