Ocena brak

Czynność grasicy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Czynność grasicy dokładnie nie została dotychczas wyjaśniona poza tym, że jest to narząd dostarczający ustrojowi limfocytów. W związku z tym nasuwa się przypuszczenie, że grasica, jako narząd limfocytotwórczy spełniający szczególnie żywo tę swoją rolę w okresie płodowym i dziecięcym, przyspiesza wzrastanie oraz bierze udział w funkcji wytwarzania ciał odpornościowych przeciw zakażeniom czy zatruciom.

Jak już zaznaczono, grasica wykazuje dużą zmienność pod względem wielkości i budowy. Pod wpływem głodu i chorób wyniszczających miąższ jej, głównie kora, w znacznym stopniu może ulec zanikowi. Jest to tzw. zanikanie przypadkowe (irwolutio accidentalis), o którym już wspominaliśmy. Grasica reaguje również żywo na hormony grupy sterydowej, między innymi na hormony płciowe. Z tą jej właściwością związane jest prawdopodobnie zanikanie fizjologiczne (involułio physiologica) począwszy od okresu dojrzewania, gdy gruczoły płciowe zwiększają znacznie produkcję tych hormonów. Natomiast kastracja, jak również usunięcie nadnerczy — głównego źródła hormonów sterydowych — powoduje przerastanie grasicy. Czy grasica wytwarza własne hormony, czy jest więc gruczołem dokrewnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, dotąd nie zostało wyjaśnione, choć zwykle zaliczamy ją do nich.

Podobne prace

Do góry