Ocena brak

Czynność dna miednicy

Autor /mollye Dodano /13.01.2012

Czynność dna miednicy ma podwójny charakter, statyczny i dynamiczny. Pod względem statycznym mięśniówka dna miednicy tworzy dolne zamknięcie jamy brzusznej wypełnionej słupem trzew. W słupie tym wszystkie narządy ściśle przylegają do siebie, przy tym macica, pęcherz i odbytnica znajdują się na jego dolnym biegunie, na którym w pionowej postawie ciała ciśnienie jest największe. Jednak powierzchnia dna jest niewielka, nie na niej więc spoczywa całe obciążenie powierzchni przekroju słupa trzew. Najważniejszymi czynnikami, które dźwigają trzewa i odciążają dno miednicy są: działanie ssące płuc czynne jeszcze pod przeponą  i napięcie powłok brzusznych. Jeżeli napięcie płucne zmniejsza się, wówczas wzrasta ucisk na dno miednicy. Jeżeli zmniejsza się napięcie powłok brzusznych, wtedy trzewa opadają ku dołowi i również wzrasta ucisk na dno miednicy. Wąska kłatka piersiowa i luźne powłoki brzuszne stwarzają najbardziej niekorzystne warunki statyczne. Wdechowe zaś położenie klatki piersiowej, obszerna górna część jamy brzusznej oraz silne napięcie płuc i powłok brzusznych odciążają dno miednicy.

Jeżeli aparat wieszadłowy narządów płciowych kobiecych rozluźnia się np. z powodu gorszej budowy konstytucyjnej, wtenczas narządy te mogą zstępować ku dołowi (de-scensus) i wreszcie przez rozwór odbytowy czy rozwór płciowy mogą wypadać na zewnątrz (prolapsus). Podobne zaburzenia statyczne mogą występować, jeżeli mięśniowy aparat podporowy dna miednicy ulegnie osłabieniu np. z powodu powtarzających się porodów. Dno miednicy jest mniej obciążone niż ściana brzucha; z tego już choćby powodu, jeżeli wzrasta ciśnienie wewnątrz brzuszne i wewnątrzmiedniczne, przepukliny kroczowe nie przyjmują tych rozmiarów co przepukliny w obrębie ściany brzucha.

Jeżeli ciśnienie wewnątrzmiedniczne wzrasta, to dno miednicy jest bardziej opuszczone; jeżeli ciśnienie zmniejsza się, to dno miednicy unosi się ku górze; dlatego też wtedy powietrze może wstępować do pochwy i następnie wraz ze wzrostem ciśnienia ze szmerem znowu się ulatniać, mówimy o szelestliwości sromu (garrulitas wduae).

Dno miednicy ulega specjalnemu obciążeniu w czasie porodu. Kiedy głowa dziecka przechodzi przez dno miednicy, mięśnie i powięzie nie tylko rozciągają się na boki, lecz również cewkowato wydłużają się na zewnątrz kanał rodny przedłuża się; wskutek tego przemieszczenia płyt mięśniowych obciążenie nie działa na ich brzegi, lecz na całą powierzchnię a wiec w kierunku najbardziej odpornym. Jeżeli jednak rozciąganie to jest zbyt szybkie i zbyt silne, to części miękkie nie wytrzymują, powstają pęknięcia krocza.

Pod względem dynamicznym przepona miedniczna, zwłaszcza dźwigacz odbytu współpracują z mięśniami ściany brzucha. Kurcząc się dźwigacz odbytu zmniejsza jamę miednicy i jamę brzuszną; lejek dźwigacza, jak już zaznaczono, skraca się i unosi odbytnicę ku górze i nieco do przodu, przy czym tylna ściana odbytnicy jest silnie przyciśnięta do przedniej.

Podobne prace

Do góry