Ocena brak

Czynność błony mięśniowej macicy

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

O ile znaczenie mięśnia macicznego poza ciążą jest nieznaczne, o tyle wielkie znaczenie ma on pod-czas porodu; wtenczas razem z tłocznią brzuszną powoduje on wydalenie płodu. Fizjologicznie związane z tym bóle mają nazwę «bólów porodowych».

Oba układy sprężyn mięśniowych trzonu macicy, o których mowa była wyżej, mogą się rozwijać i zwijać. Podczas rozwijania. rozkręcania się odległość między poszczególnymi pierścieniami sprężyny powiększa się; rozwijanie odbywa się w czasie ciąży, kied\ wielkość macicy wyrasta. Czynne zwijanie obu sprężyn odbywa się z wielką siłą w okresie porodu i objawia się w formie bólów porodowych.

Znaczenie układu mięśnia macicznego polega więc na tym, że w czasie ciąży na stosunkowo małej przestrzeni skupiony układ silnie się rozprzestrzenia. Już w czasie okresu miesięcznego mięsień maciczny ulega rozluźnieniu. W czasie ciąży do tego dochodzi bardzo znaczne powiększenie komórek mięśniowych, o czym już była mowa. Znaczenie tego układu przejawia się również w czasie porodu już po wydaleniu płodu, gdy mięsień maciczny kurcząc się ponownie dla wydalenia łożyska chroni matkę przed skrwawieniem się z otwartych naczyń łożyska.

Podobne prace

Do góry