Ocena brak

Czynność bankowa – znaczenia i charakter prawny

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Art. 5.1

Czynnościami bankowymi są:

 • przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

 • prowadzenie innych rachunków bankowych

 • udzielanie kredytów

 • udzielanie gwarancji bankowych

 • emitowanie bankowych papierów wartościowych

 • przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych

 • wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach

Art. 5.2

Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:

 • udzielanie pożyczek pieniężnych

 • operacje czekowe i wekslowe

 • wydawanie kart płatniczych

 • terminowe operacje finansowe

 • nabywanie i zbywanie wierzytelności

 • udostępnianie skrytek sejfowych

 • wykonywanie czynności obrotu dewizowego

 • udzielanie poręczeń

 • wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych

Art.. 5.3

Czynności o których mowa a ust. 1 i 2 wykonywane przez inne podmioty na zlecenie banku są czynnościami bankowymi.

Do góry