Ocena brak

Czynnikiem destrukcyjnym są również tzw. „siły sokratejskie”

Autor /Jimi Dodano /06.07.2011

Typ sokratejski wyraża postawę człowieka teoretycznego, który wszystko chce logicznie wytłumaczyć, a ponadto zakłada że poznanie jest nie tylko zdolne zrozumieć świat, ale nawet go naprawić. Jest to postawa defensywna, reaktywna towarzysząca często atrofii twórczości, energii, woli mocy u jednostki.

  • Najwłaściwszą postawą wobec historii własnej, jednostkowej i zbiorowej to „nieczucie historyczne” polegające na zdolności zapominania przeszłości, aby mogło się tworzyć coś nowego.

...do wszelkiego działania potrzebne jest zapomnienie...”

  • Wartość poznania historycznego, w szczególności wizja przeszłości, która jest jego wytworem, nie polega na jego domniemanej adekwatności do obiektywnych struktur historii, lecz na służeniu życiu.

  • Postulat obiektywizmu historycznego i poszukiwanie uniwersalnych prawidłowości w celu wyjaśniania wszelkich zjawisk pociąga za sobą:

  1. Lekceważenie lub pomijanie roli instynktu, cech indywidualnych osobowości i wolności w działaniu jednostki.

  2. Bezkrytyczną aprobatę zaistniałego stanu rzeczy.

  3. Niezdolność do inspirowania aktywności.

  • W miejsce „zobiektywizowanych” nauk trzeba odrodzić mit, dający ogólny obraz świata, a także afirmację życia.

  • Fundamentalną pomyłką jest podtrzymywanie dualistycznej metafizyki platońsko – chrześcijańskiej, która poza jedyną dostępną zmysłową rzeczywistością doszukuje się; więcej – zakłada wyższą realność innej rzeczywistości (wiecznej i doskonałej). W rezultacie następuje odnowienie sensu i wartości jedynej rzeczywistości, w której przebiega ludzkie życie.

Podobne prace

Do góry