Ocena brak

CZYNNIKI ZNIECHĘCAJĄCE IWESTORÓW DO IWESTOWANIA W POLSCE

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Tempo napływu inwestycji zagranicznym w ostatnim okresie uległo znacznemu pogorszeniu. Wpłynęło na to wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest to zjawisko niekorzystne, gdyż prowadzi to do marginalizacji znacznej części kraju.

Do czynników zewnętrznych powodujących słabnące tępo napływu kapitału zagranicznego można zaliczyć: niepewność na rynkach światowych powiązane z atakiem terrorystycznym z 11 września 2001 na Stany Zjednoczone (World Trade Center) oraz pogarszające się warunki w Europie Zachodniej.

Natomiast do czynników wewnętrznych m.in. w Polsce widoczna jest nie najlepsza sytuacja gospodarcza; niepewność, co do realizacji zaplanowanych na ten rok wpływów z prywatyzacji (zaniechanie sprzedaży państwowych spółek) oraz realizacja dużych inwestycji w poprzednich latach.

W 2002 roku prawdopodobnie do Polski napłynie co najwyżej 6,5 mld USD. Tępo wzrostu spadło z 4% w 2000 r. Do ok.1% w latach 2001-2002 i jest obecnie jednym z najniższych w Europie1.

Kapitał zagraniczny nie jest lokowany na terenach mało rozwiniętych gospodarczo, głównie o słabym zapleczu przemysłowym i infrastrukturalnym. W Polsce najmniej atrakcyjnym rejonem są tereny województw wschodnich.

Wiele samorządów deklaruje dobrą wolę, chce pozyskać inwestora, ale nie wykonuje podstawowej pracy polegającej na przygotowaniu odpowiedniego miejsca, planu zagospodarowania i infrastruktury gotowej na przyjęcie inwestorów.

Reprezentujący inwestorów menedżerowie twierdzą, że biznesmenom przeszkadza korupcja wśród polskich urzędników, nieczytelność reguł gospodarczych oraz zbyt duża liczba koncesji.

 

Podobne prace

Do góry