Ocena brak

Czynniki wpływające na zwiększenie ryzyka kredytowego

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

 • Zagrożenie ryzykiem kredytowym uzależnione jest działaniem bardzo wielu czynników. Generalnie ujmując możemy podzielić je na:

 • zewnętrzne (niezależne od banku)

 • ekonomiczne (stan gospodarki kraju, polityka RPP i NBP - stopy procentowe NBP, uwarunkowania ekonomiczne w procesach kredytowania, innowacje na rynku kredytowym)

 • społeczne (ubożenie społeczeństwa - utrata zdolności kredytowej podczas korzystania z kredytu, skłonność społeczeństwa do korzystania z kredytu)

 • polityczne (deregulacja i liberalizacja systemów bankowych, )

 • demograficzne

 • techniczne (przepływ informacji, nowoczesne techniki informatyczne)

 

 • wewnętrzne (zależne od decyzji podejmowanych w banku)

 

 • polityka kredytowa banku

 • rachunkowość portfela kredytowego

 • dywersyfikacja portfela kredytowego

 • poziom wyszkolenia inspektorów kredytowych

 • zbyt mało restrykcyjne kryteria w ocenie zdolności kredytowej

 

- kultura kredytowa

 

Podobne prace

Do góry