Ocena brak

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WRAŻLIWOŚĆ CENOWĄ

Autor /Marchewka Dodano /07.02.2012

Krzywa popytu pokazuje ilości sprzedawane na rynku przy rożnych poziomach ceny. Sumuje ona reakcje wielu osób mających swoją indywidualną wrażliwość na cenę. Ważnym krokiem na początku jest. aby zrozumieć czynniki wpły wające na wrażliwość nabywcy na cenę. Nagle zidentyfikował dziewięć takich czynników:

1. efekt wartości unikatowej: nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, im bardziej unikatowy jest produkt.

2. efekt świadomości istnienia substytutów; nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy są mniej świadomi istnienia substytutów.

3. efekt trudnego po równania: nabywcy są mniej wrażliwi na cenę. gdy nie mogą łatwo porównać jakości z substytutami.

4. efekt globalnych wydatków: nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, im mniejszą część ich dochodu stanowi wydatek na dane dobro.

5. efekt końcowego pożytku; nabywcy są mniej wrażliw i na cenę. im mniejszy jest wydatek w stosunku do całkow itego kosztu zakupu dobra finalnego.

6. efekt podzielonych wydatków: nabywcy są mniej wrażliwi na cenę. jeśli część kosztów jest ponoszona przez kogoś innego.

efekt utopionych pieniędzy; nabywcy są mniej wrażliwi na cenę. gdy produkt jest używany w raz z innymi zakupionymi wcześniej.

8. efekt relacji jakości do ceny; nabywcy są mniej wrażliwi na cenę. gdy zakładają, że produkt jest wyższej jakości, niesie ze sobą więcej prestiżu lub jest bardziej ekskluzywny.

9. efekt zapasów; nabywcy są mniej wrażliwi na cenę. kiedy nie mogą przechowywać produktu

Podobne prace

Do góry