Ocena brak

Czynniki wpływające na wrażliwość cenową

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Efekt wartości unikatowej – nabywcy są mniej wrażliwi na cenę im bardziej unikatowy jest produkt,

Efekt świadomości istnienia substytutów – nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy są mniej świadomi istnienia substytutów,

Efekt trudnego porównania - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę gdy nie mogą łatwo porównać jakości z substytutami,

Efekt globalnych wydatków - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę im mniejszą część ich dochodu stanowi wydatek na dane dobro,

Efekt końcowego pożytku - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę im mniejszy jest wydatek w stosunku do całkowitego kosztu zakupu dobra finalnego,

Efekt podzielonych wydatków - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę jeśli część kosztów jest ponoszona przez kogoś innego,

Efekt utopionych pieniędzy - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę gdy produkt jest używany wraz z innym zakupionymi wcześniej,

Efekt relacji jakości do ceny - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, gdy zakładają, że produkt jest wyższej jakości, niesie ze sobą więcej prestiżu lub jest bardziej ekskluzywny,

Efekt zapasów - nabywcy są mniej wrażliwi na cenę, kiedy nie mogą przechowywać produktu.

Podobne prace

Do góry