Ocena brak

Czynniki wpływające na stosunki – systematyka i rozwój

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Systematyki czynników. Przebieg, zakres i intensywność stosunków międzyn. są uwarunkowane różnymi czynnikami.

 Podział wg: kryterium czasowego – czynniki stosunków międzyn. dzielimy na: historyczne, aktualne i potencjalne. Odzwierciedlają one reakcje między teraźniejszością a przeszłością i przyszłością. kryterium przestrzennego – czynniki s. m. dzielą się na: narodowe (lub państwowe) i miedzynarodowe (lub pozanarodowe). Czynniki międzyn. można podzielić na podstawie ich zasięgu na: lokalne, regionalne, kontynentalne i globalne. kryterium strukturalnego:

czynniki obiektywne (materialne, rzeczywiste), obejmują one czynniki naturalne (człowiek, obszar, klimat, środowisko, zasoby naturalne) oraz czynniki stworzone przez człowieka (gospodarka, technika, systemy i partie polit) subiektywne (moralne, świadomościowe), obejmują one idee, poglądy, koncepcje, doktryny, programy polit., religie. kryterium dynamiki i intensywności oddziaływań: czynniki warunkujące procesy oddziaływań międzyn. (mają wpływ pośredni, bo tworzą przesłanki i warunkują procesy działań i oddziaływań podmiotów stosunków międzyn.

Do czynników warunkujących procesy oddziaływań międzyn. zaliczamy uwarunkowania: Geograficzne, demograficzne, narodowe, ideologiczne, religijne. czynniki realizujące te procesy ( mają wpływ bezpośredni, bo inicjują i organizują te procesy oraz kontrolują je).

Do grupy elementów realizujących procesy oddziaływań międzyn. zaliczamy czynniki: ekonomiczno-techniczne ,militarne, organizacyjno-społeczne, osobowościowe.

Do góry