Ocena brak

Czynniki wpływające na SM - ich systematyka i rozwój

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Systematyka czynników:

I wg kryterium czasowego: historyczne, aktualne, potencjalne.

II wg kryterium przestrzennego: narodowe (lub państwowe), międzynarodowe

( pozanarodowe) →podział wg zasięgu terytorialnego: lokalne, regionalne, kontynentalne i globalne.

III wg kryt. strukturalnego: obiektywne ( materialne, rzeczywiste)- to czynniki naturalne (człowiek, obszar, środowisko, zasoby naturalne) i czynniki stworzone przez człowieka (gospodarka, technika, systemy, partie polityczne), subiektywne (moralne, świadomościowe) – idee, poglądy, koncepcje, doktryny, programy polityczne, religie.

IV wg kryt. Dynamiki i intensywności oddziaływań:

1). Czynniki warunkujące procesy oddziaływań międzynarodowych: geograficzne (morskie, kontynentalne), demograficzne (liczba ludności, gęstość zaludnienia, migracje, wiek), narodowe (mniejszości narodowe), ideologiczne, religijne (więź religijna);

2). czynniki realizujące te procesy: ekonomiczne- techniczne (potencjał gospodarczy państwa),. Militarne (wyścig zbrojeń, klub atomowy), organizacyjno- społeczne (instytucja państwowe i międzynarodowe), osobowościowe (wybitne jednostki, władza w państwie).

Podobne prace

Do góry