Ocena brak

Czynniki wpływające na proces kształtowania się państw w Europie

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

1. Migracje

2. Najazdy dzikich plemion na Rzym, które palą, gwałcą i rabują, skłaniają rzymian do ucieczki na północ

Dzikie plemiona:

- Hunowie (stepy azjatyckie)

- Wizygoci

- Ostrogoci

- Goci

- Wandalowie - Rzym

3. Pojawienie się religii chrześcijańskiej sprawia, że ludy pogańskie przyjmują nową religię, wraz z która do nowo powstałego państwa przybywają duchowni

4. Względy militarne - plemiona łączą się, żeby razem stawić zbrojny opór najeźdźcom

5. Nowe państwa europejskie:

- Państwo Franków podzielone na:

- Francję

- Niemcy

- Państwo Kościelne

- Państwo Wielkomorawskie (860 - 906)

Stolicą był Welehrad. Pierwszy król, Rościsław ochrzcił się w Bizancjum, skąd przyjechali do niego dwaj misjonarze - Cyryl i Metody. Nauczali oni po słowiańsku, przetłumaczyli na ten język Pismo święte i księgi literackie, stworzyli także alfabet (tzw. głagolicę).

Metody został oskarżony o herezje przez misjonarzy niemieckich, ale papież w końcu uznał jego racje.

Jednak po jego śmierci jego uczniów z Moraw wygnano..

Następca Rościsława, Świętopełk, podbił Czechy, tereny serbołużyckie, Śląsk, i Wiślan. W 906 roku Węgry rozbili i opanowali Państwo Wielkomorawskie.

- Państwo Ruskie (988) - Włodzimierz z dynastii Rurykowiczów. Główne miasta to Kijów, Nowogród - założone zostały przez przybyłych z północy Wikingów.

- Państwo Czeskie (929)

- Państwo Bułgarskie

- Państwo Samona (622 - 625)

- Cesarstwo Niemieckie (962) - Otton I

- Państwo Polan (966)

Podobne prace

Do góry